Μετά την υποχρεωτική χρήση καρτών έρχεται η εμφύτευση τσιπ στο ανθρώπινο χέρι, για να…σφραγιστεί!


 Εκεί θέλουν να μας οδηγήσουν, όπως έχει ήδη γραφτεί στην Αποκάλυψη του Ιωάννου εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια:
 “…καί ποιεί πάντας τούς μικρούς καί τούς μεγάλους, καί τούς πλουσίους καί τούς πτωχούς, καί τούς ελευθέρους καί τούς δούλους, ίνα δώσωσιν αυτοίς χάραγμα επί τής χειρός αυτών τής δεξιάς ή, επί τών μετώπων αυτών… καί ίνα μή τις δύνηται αγοράσαι ή πωλήσαι, εί μή ό έχων τό χάραγμα, τό όνομα τού θηρίου ή, τόν αριθμόν τού ονόματος αυτού… καί ό αριθμός αυτού χξστ΄” (666) (Αποκάλ.κεφ.ΙΓ )  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου