Αντισυνταγματική η διακοπή παροχής νερού, αποφάσισε Γαλλικό δικαστήριο! Την Τροικα την ρώτησε;


french-water-human-right-2z7j13zhpksl827u9b62a2

«δυσανάλογη παρέμβαση στην ελευθερία των συμβάσεων και την ελευθερία των επιχειρήσεων.»

Ένα γαλλικό δικαστήριο έκρινε ότι είναι αντισυνταγματικό να αποκόπει άνθρωπος από την παροχή νερού, εφόσον δεν είναι σε θέση να αντέξουν οικονομικά να πληρώσουν για αυτό.


Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες ύδρευσης στη Γαλλία δεν θα είναι σε θέση να περιορίσουν την πρόσβαση στο νερό, αν ένα άτομο δεν μπορεί να πληρώσει.

Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας επικύρωσε την Παρασκευή την πλήρη απαγόρευση στις περικοπές νερού που εισήχθει στο γαλλικό δίκαιο το 2013

Το Συμβούλιο «έκρινε ότι η παρέμβαση στην ελευθερία των συμβάσεων και της ελευθερίας της επιχείρησης που προκύπτει από την απαγόρευση διακοπής της παροχής νερού δεν είναι προδήλως δυσανάλογη σε σχέση με το επιδιωκόμενο από τον νομοθέτη», είπε σε μια απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της.

 Το Συνταγματικό Συμβούλιο «απέρριψε τις ενστάσεις» του νερού, η οποία κατήγγειλε «δυσανάλογη παρέμβαση στην ελευθερία των συμβάσεων και την ελευθερία των επιχειρήσεων.»

netakias

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου