Ξεσκεπάζουμε τη Ευρωαπάτη του συστήματος - Νέα στοιχεία κόλαφος. Σύντομα θα καταλάβετε το κόλπο!ΕΔΩ και ΕΔΩ 
 ΕΥΡΩΑΠΑΤΗ, Αιτούμεθα την έκδοση Οικονομικής Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Διασυνοριακής Παραγγελίας, συνδεδεμένη και με την προστασία του Ευρωπαϊκού Νομίσματος (Ευρώ) από την Αρμόδια Εισαγγελική αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας (αρμόδια αρχή σύμφωνα με την δανειακή σύμβαση για διερεύνηση άπατης). Σας προσκομίζουμε ως νέο Στοιχείο την σχετική Συμφωνία Πιστωτών (Σχετ. 1), στην οποία δεν συμβάλλεται η Ελληνική Δημοκρατία και δεν έχει εκδώσει νομική γνωμοδότηση το Νομικό Συμβούλιο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
 Την διερεύνηση προς εφαρμογή και την αναθεώρηση όπως τα διεθνή χρηματοοικονομικά πρότυπα, οι Ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα ορίζουν, τύπου αποτίμησης ή πρόβλεψης εντός αυτών των τεχνοοικονομικών παραρτημάτων των μνημονίων, συνδεδεμένα με τις Δανειακές Συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου χρέους να συμπεριληφθούν ως ενεργητικό - άξιες, καθαρή περιουσία Κ.Π  τα οικονομικά δεδομένα της ελληνικής δημόσιας ακίνητης περιουσίας.....

Αιτία εξ αυτού του γεγονότος η εκποίηση έως σήμερα και όχι αξιοποίηση σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά διεθνή ήθη, την ευρωπαϊκή καλή πίστη και την χρηστή διαχείριση έννομων αγαθών, της  πρώην δημόσιας περιουσίας με μηδενικές αξίες από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ..  
 ΕΠΕΙΔΗ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΟΡΟΙ) Αυταπόδεικτα διαπίστωσα ότι σκοπός όλων αυτών είναι να μην βγει το χρέος γιατί αν βγει, χάνει ο ΔΑΝΕΙΣΤΗΣ και τους δούλους, εντός αυτού (χρήση πολιτών ως αντικείμενα), που περιλαμβάνονται ως εξωτερικό χρέος και εγώ εντός αυτών, αλλά και την αποκλειστικότητα των αποκαλούμενων ΑΣΗΜΙΚΑ, ΑΤΙΜΑ αυτά χωρίς ΤΙΜΗ ! χωρίς αξία περιουσιακά στοιχεία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ που ήρθαν στην ιδιοκτησία του μέσω του χρέους με το μηδέν 0 το απόλυτο μηδέν ως αξία υποθήκης!....................
Το (Σχετ.1) Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου